ReferentInnen 08: Joana Radzyner

Verfasst am: 09. Mai 2008 | Markierungen 2008.02

Joana Radzyner: geboren in Warschau, Emigration nach Wien, wo sie später Geschichte, Soziologie und Politikwissenschaften studierte, Studium an der University of Minnesota. Seit 1983 beim ORF, Korrespondentin in Polen, der Slowakei und in Tschechien. U.a. Buchprojekt zu den Menschenrechten in Ost- und Südosteuropa.

Joana Radzyner: narozená ve Varšavě, emigrace do Vídně, kde později studovala historii, sociologii a politologii, studium na univerzitě Minnesoty, od roku 1983 u ORF, “cestovní korespondentka” v Polsku, na Slovensku a v Čechách, m. j. knižní projekt týkající se lidských práv ve východní a jihovýchodní evropě.