ReferentInnen 08: Michael John

Verfasst am: 10. Mai 2008 | Markierungen 2008.02

Michael John: Historiker an der Johannes Kepler Universität Linz, Arbeiten zur Geschichte von Migration und Minderheiten, zur NS-Zeit und zur Kulturgeschichte des Sports, Mitarbeit an div. Landesaustellungen in OÖ, Wissenschaftliche Projektleitung im Rahmen des Österreich-Teils des EU-Projekts „Migration, Work and Identity. A History of European People in Museums“. mehr

Michael John: historik na univerzitě Keplera v Linzi, práce k historii migrace a menšin, k době nacizmu a ke kulturním dějinám sportu, spolupráce na rozdílných zemských výstavách v Horním Rakousku, vědecké vedení projektu v rámci rakouského podílu na projektu evropské unie „Migration, Work and Identity. A History of European People in Museums“. more