ReferentInnen 08: Paul Rübig

Verfasst am: 09. Mai 2008 | Markierungen 2008.02

Paul Rübig: ehem. Abgeordneter zum OÖ. Landtag und zum Nationalrat, seit 1996 Mitglied des Europäischen Parlaments, Gründungsmitglied des Europäischen Wirtschaftsbundes (SME-Union), ehem. Präsident des Europäischen Wirtschaftsbundes (SME-Union), seit 2003 Präsident von SME-Global. www.ruebig.at

Paul Rübig: bývalý poslanec zemského sněmu Horního Rakouska, bývalý poslanec Národní rady, od roku 1996 poslanec
Evropského parlamentu, zakládací člen Evropského hospodářského spolku (SME-Union), bývalý předseda Evropského
hospodářského spolku (SME-Union), od roku 2003 předseda SME-Global. www.ruebig.at