ReferentInnen 08: Michal Kořan

Verfasst am: 09. Mai 2008 | Markierungen 2010.03

Michal Kořan: Politologe am Institute of International Relations in Prag (Ústav Mezinárodních Vztahú Praha), Mitglied der Faculty of Social Studies Masaryk University Brno, Publikationen u.a. zu Fragen politischer Beziehungen, zu den Methoden von Geschichtsschreibung, zur EU und UNO und zur Geschichte Tschechiens und Österreichs.

Michal Kořan: vystudoval doktorský studijní program Mezinárodní Vztahy na Masarykově univerzitě v Brně, od roku 2005 působí jako vědecký pracovník na Ústavu Mezinárodních Vztahů v Praze, výzkumné zájmy a různé přednášky z oblasti mezinárodních vztahů, zahraniční politiky, kooperace ve středoevropském regionu, zahraniční a domácí politika středoevropských zemí (zejm. České republiky, Slovenska, Maďarska a Rakouska).